Norwegian Privacy Policy (iperceptions/Astute VoC)

Sist oppdatert 26. mai 2016

INNLEDNING

LES DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN NØYE. ORD ELLER UTTRYKK SKREVET MED STORE BOKSTAVER SKAL HA BETYDNINGEN TILSKREVET DEM I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. IPERCEPTIONS® (“vi”, “oss” eller “vår”) ER SVÆRT OPPTATT AV Å BESKYTTE PERSONVERNET OG SIKKERHETEN TIL BRUKERE VED Å OPPRETTHOLDE DE HØYESTE STANDARDER FOR KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET FOR DATA SAMLET INN FRA RESPONDENTER, OG FOR NETTSTEDETS BESØKENDE, ABONNENTER OG ANDRE BRUKERE (“BRUKERE”). VED Å BRUKE, BESØKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BENYTTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE PÅ NOEN MÅTE (INKLUDERT VED Å SVARE PÅ SPØRREUNDERSØKELSER ELLER HENVENDELSER SOM MOTTAS FRA ANDRE BRUKERE AV NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE, VED Å SE PÅ, LASTE NED ELLER LASTE OPP INNHOLD ELLER MATERIALE SOM GJØRES TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET ELLER TJENESTENE ELLER VED Å BLA GJENNOM DET) GIR DU DITT UTTRYKKELIG SAMTYKKE TIL INNSAMLING, BRUK, OFFENTLIGGJØRING OG BEARBEIDING AV OPPLYSNINGER, INKLUDERT DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER, I SAMSVAR MED VILKÅRENE I PERSONVERNERKLÆRINGEN DU HERVED BEKREFTER Å HA LEST OG AKSEPTERT. DU KAN MELDE DEG UT NÅR SOM HELST SLIK DET ER BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN, ELLER VELGE IKKE Å SVARE PÅ HVILKET SOM HELST SPØRSMÅL I ENHVER UNDERSØKELSE.

iPerceptions overholder U.S.-EU Safe Harbor Framework og U.S.-Swiss Safe Harbor Framework slik de administreres av United States Department of Commerce med hensyn til informasjon som mottas om enkeltpersoner som befinner seg i EU og Sveits. iPerceptions har sertifisert at selskapet overholder Safe Harbor Privacy Principles om varsel, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og gjennomføring. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet, og for å se vår sertifisering, kan du gå til http://www.export.gov/safeharbor.

For å kontakte iPerceptions vedrørende denne Personvernerklæringen eller Safe Harbor-programmet, kan du kontakte iPerceptions ved å bruke kontaktinformasjonen oppført nederst på Personvernerklæringen.

Denne Personvernerklæringen gjelder for innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjon som iPerceptions samler inn gjennom sine nettsteder www.iperceptions.com og gjennom svar på undersøkelser samlet inn via iPerceptions’ plattform på vegne av Kunder som bruker Tjenester. Bruk av informasjon innhentet gjennom Tjenesten skal begrenses til det formål å levere Tjenestene Kunden har engasjert iPerceptions til å gjøre, og andre formål som er angitt i denne Personvernerklæringen, Vilkårene for bruk eller eventuell annen avtale mellom iPerceptions og deg.

1. DEFINISJONER

I forbindelse med denne Personvernerklæringen har følgende ord og uttrykk betydningen tilskrevet dem nedenfor, og alle andre ord og uttrykk som ikke er definert i Avsnitt 1 skal ha betydningen tilskrevet dem i denne Personvernerklæringen:

“Informasjonskapsler” er programvaremetoder og -protokoller som brukes for lagring av data i en nettleser. I forbindelse med dette dokumentet refererer informasjonskapsler til både HTTP-informasjonskapsler som definert av IETF og spesifikasjonene for lokal- og øktlagringsmetoder for weblagring slik de er definert av World Wide Web-konsortiumet.

“Kunde” betyr iPerceptions’ kunde som iPerceptions har lisensiert Tjenestene til.

“IPerceptions” betyr iPerceptions, Inc., lokalisert på 606 Rue Cathcart, Suite 1007 Montreal, Québec H3B 1K8

Canada eller andre etterfølgende lokaliteter.

“Personvernerklæring” skal bety denne personvernerklæringen, som kan endres i samsvar med vilkårene og oppdateres fra tid til annen.

“Respondentene” betyr respondenter eller andre deltakere som samhandler med Tjenestene som følge av disse respondentenes eller deltakernes forbindelse med en Kunde.

“Tjenester” betyr alle produkter og tjenester som leveres til Kunder av iPerceptions eller noen av deres agenter, forhandlere eller partnere.

“Vilkår for bruk” betyr gjeldende elektroniske Vilkår for bruk utferdiget av iPerceptions som kan endres i samsvar med vilkårene, et eksemplar av disse er tilgjengelig på URL-stedet angitt nedenfor (eller hvilken som helst annen nettadresse som etterfølger denne) eller et annet sted iPerceptions kan gjøre tilgjengelig for deg, som er innlemmet her som referanse og som du, på vegne av deg selv og på vegne av andre brukere, om noen, herved bekrefter å ha lest og akseptert i sin helhet:
http://www.iperceptions.com/en/terms-of-use

“Nettstedet” betyr iPerceptions.com og ethvert annet nettsted som er gjort tilgjengelig for deg og dine Brukere, som drives av iPerceptions eller dets autoriserte tredjeparts verstenheter som opptrer på vegne av iPerceptions, og ethvert og alle underdomener av disse.

 

2. TREDJEPARTERS PERSONVERN

Tredjeparters personvern (inkludert Kundens), herunder sikkerhetsrutiner, kan gjelde for dine opplysninger eller når du svarer på en spørreundersøkelse. iPerceptions anbefaler deg å lese disse retningslinjene for personvern før du oppgir dine opplysninger.

3. INNSAMLING OG BRUK AV OPPLYSNINGER

3.1. Opplysninger gitt av deg som Bruker

På hvilket som helst Nettsted kan du bli spurt om hvordan du hørte om iPerceptions eller om å oppgi kontaktinformasjon for å få tilgang til tekniske dokumenter eller annet nedlastbart innhold på Nettstedet vårt. iPerceptions kan bruke denne informasjonen for salgs- og markedsføringsformål, for å svare på din henvendelse, eller for å korrespondere med deg hvis det er nødvendig. Vi kan også samle inn navn, e-postadresser, postadresse og telefonnummer.

3.2. Opplysninger gitt av Respondenter

Hvis du er Respondent, kan iPerceptions samle inn og lagre informasjon fra deg på vegne av Kunden hvis undersøkelse du har svart på. Svarene på undersøkelsen eies og styres av Kunden. Kunden er ansvarlig for undersøkelsesdata. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Kunden direkte, iPerceptions er ikke ansvarlig for innholdet i undersøkelsen du har svart på eller svarene du har gitt. Kunder kan ha sine egne retningslinjer for personvern, som spesifiserer hvordan Kunden håndterer dine personlige opplysninger eller annen informasjon. iPerceptions anbefaler deg å lese nøye gjennom alle slike retningslinjer for personvern og sette deg inn i personvernpraksisen til slike tredjeparter. Når det gjelder forholdet mellom deg og iPerceptions, er innsending av personlige opplysninger frivillig og valgfritt. Du kan reservere deg mot å svare når som helst. Men hvis du svarer, samtykker du i at svaret kan brukes av iPerceptions med det formål å levere Tjenestene til vår Kunde.

3.3. Automatisk innsamlet informasjon

iPerceptions samler inn visse opplysninger automatisk og lagrer dem i loggfiler. Denne informasjonen inkluderer internett-protokoll (IP) -adresser, IP-adressene til Respondenter, nettlesertype, internettleverandør (ISP), mobiloperatør, mobilenhet, operativsystem, inngående/utgående nettsider, nettadressene til nettsteder en Bruker kommer til eller forlater et nettsted fra, dato/klokkeslett tidsstempel, og data om klikkestrøm. iPerceptions bruker denne informasjonen til å analysere trender, for å overvåke effekten av markedsføringstiltak, herunder hvilke nettsteder som henviser flest besøkende til iPerceptions, for å levere iPerceptions eller tredjeparts reklame til Brukere, administrere Nettstedet, for å forstå brukernes bevegelser rundt på Nettstedet, og for å forbedre kvaliteten på Tjenester og Nettstedets ytelse, for å bidra til å løse tekniske problemer, og for å samle inn demografisk informasjon om iPerceptions’ brukerbase som helhet (IP-adressene blir analysert på aggregatnivå). Vi knytter ikke disse automatisk innsamlede dataene til annen informasjon vi samler inn om deg, bortsett fra hvis du har valgt å oppgi dem. iPerceptions bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å bidra til å tilpasse og forbedre Brukerens online-opplevelse og den generelle kvaliteten på Tjenestene. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen eller enheten din. Informasjonskapsler er entydig tilordnet deg og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg. iPerceptions kan bruke en tredjeparts sporingstjeneste som bruker bilder, skript, sidekoder (også kjent som web-beacons) og annen sporingsteknologi til å spore ikke-personlig informasjon om besøkende på Nettstedet vårt på aggregatnivå. Disse dataene inkluderer brukerstatistikker. iPerceptions vil ikke be om, aksessere eller på anen måte spore stedsbasert informasjon fra den mobile enheten din. I forbindelse med levering av reklame eller optimalisering av Tjenestene for Brukerne, kan iPerceptions tillate autoriserte tredjeparter å plassere eller gjenkjenne en unik informasjonskapsel i nettleseren din for å forbedre brukeropplevelsen din ved å vise deg mer relevant reklame.

3.4. Informasjon fra tredjeparter

iPerceptions kan samle inn dine personlige opplysninger fra tredjeparter når du autoriserer disse tredjepartene til å dele opplysningene dine med iPerceptions.

3.5. Informasjon relatert til data samlet inn for våre Kunder

iPerceptions samler inn opplysninger etter anvisning fra sine Kunder, og har ingen direkte relasjon med personene hvis personlige opplysninger samles inn. Hvis du er kunde hos en av våre Kunder, og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av en av våre Kunder som bruker Tjenestene, kontakt Kunden du samhandler med direkte. iPerceptions fungerer som Kundens agent, hvis du velger å reservere deg mot å motta fremtidige e-poster, vil reservasjonen derfor være Kunde-spesifikk, og gjelder ikke for andre e-poster sendt av iPerceptions. Informasjonen som samles inn som svar på en e-post håndteres på samme måte som andre data om nettstedbesøkende, som beskrevet i denne Personvernerklæringen. iPerceptions kan overføre personopplysninger til selskaper som hjelper iPerceptions med å levere Tjenestene. Overføringer videre til tredjeparter omfattes av Personvernerklæringen og serviceavtalene med våre Kunder. I visse tilfeller inneholder iPerceptions’ undersøkelser konkurranseinsitament. Når en undersøkelse innbefatter et konkurranseinsitament, er deltagelse i konkurransen valgfritt. Svar på undersøkelser kan sendes inn uten å delta i konkurranser. Vennligst se de spesifikke konkurransereglene for nærmere detaljer. I alle tilfeller vil kontaktinformasjon som samles inn av iPerceptions, inkludert, men ikke begrenset til, navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer, kun brukes til å administrere konkurranser, i henhold til konkurransereglene og vilkårene i Kundens retningslinjer for personvern.

3.6. Annen generell bruk

 

Vi kan dele dine personlige opplysninger med selskaper som leverer tjenester for å hjelpe oss med vår virksomhet. Disse selskapene er autorisert til å bruke dine personlige opplysninger utelukkende i den grad det er nødvendig for å levere disse tjenestene til oss.

iPerceptions kan bruke opplysningene dine for å levere Tjenester til Kunder, for å etablere eller opprettholde forretningsforhold eller gi tilbakemelding i forbindelse med disse. iPerceptions kompilerer data samlet inn fra nettundersøkelser for å produsere benchmark-rapporter for Kunder, og for media og andre interesserte parter. Opplysningene som blir gitt av Respondentene på Kundens online undersøkelser blir kompilert og aggregert for å opprette generiske profiler av nettstedbrukerne som undersøkes. Åpne svar blir kompilert og rapportert som de er. iPerceptions’ fremgangsmåte for undersøkelser krever ikke at iPerceptions behøver å kjenne til eller rapportere identiteten til noen enkelt Respondent personlig. Kunder har mulighet til å eksportere, dele eller publisere data fra undersøkelsene sine. iPerceptions tilbyr ulike funksjoner for å eksportere, dele eller publisere undersøkelsesspørsmål, svar og resultater i oppsummert eller detaljert format. iPerceptions kan også bruke Kundeinformasjon, inkludert online undersøkelsesspørsmål og Respondentenes svar, samt aggregerte data iPerceptions samler inn gjennom undersøkelsesresultater og transaksjonsbaserte- og ytelsesdata relatert til bruk av Tjenestene for å bidra til analyser, og for å hjelpe iPerceptions med å levere og forbedre Tjenestene.

 

3.7. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

iPerceptions og våre partnere, markedsføringspartnere, tredjeparts tjenesteleverandører, teknologitjenesteleverandører, tilknyttede selskaper, og analyse- eller tjenesteleverandører, bruker teknologi som informasjonskapsler, beacons, koder og skript til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser rundt på nettstedet, og for å samle inn demografisk informasjon om vår brukerbase som helhet. Vi kan motta rapporter basert på bruk av disse teknologiene fra disse selskapene på individuelt og aggregatnivå.

 

Vi bruker informasjonskapsler for interne formål slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapslene hjelper oss å forstå hvordan et nettsted blir brukt av de besøkende. På bakgrunn av denne informasjonen kan vi forbedre måten nettstedet fungerer og viser deg innhold. Brukere kan kontrollere bruk av informasjonskapsler i webleseren sin. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre tjenester, men muligheten til å bruke enkelte funksjoner eller områder av våre tjenester kan være begrenset.

Vi bruker Local Shared Objects, for eksempel HTML5, til å lagre informasjon og preferanser. Tredjeparter som vi samarbeider med om levering av visse funksjoner på Nettstedet eller om å vise reklame basert på din surfing på nett, bruker også HTML5 for å samle inn og lagre informasjon. Forskjellige nettlesere kan tilby egne styringsverktøy for å fjerne HTML5.

Vi samarbeider med tredjepart for enten å vise reklame på Nettstedet eller styre vår reklame på andre nettsteder. Vår tredjepartspartner kan bruke teknologi som for eksempel informasjonskapsler for å samle inn informasjon om dine aktiviteter på dette nettstedet og andre nettsteder for å vise deg annonser basert på dine nettsurfingaktiviteter og interesser. Hvis du ønsker at denne informasjonen ikke skal brukes i forbindelse med å vise deg interessebaserte annonser, kan du reservere deg mot det ved å klikke her. Vær oppmerksom på at dette ikke fører til at du ikke lenger vil bli vist annonser. Du vil fortsette å motta generiske annonser.

4. AVGIVELSE AV OPPLYSNINGER

iPerceptions kan overføre dine personlige opplysninger til tredjeparter kun på de måter som er beskrevet i denne Personvernerklæringen, unntatt under følgende begrensede omstendigheter:

1) opplysninger du uttrykkelig samtykker i at kan deles;

2) i forbindelse med anonymiserte opplysninger (enkeltpersoner kan ikke identifiseres gjennom dem);

3) når du velger å gjøre det mulig for søkemotorer å indeksere opplysningene, for å dele dem med eller distribuere opplysningene til andre, eller på annen måte gjøre dem offentlig tilgjengelig;

4) for å dele opplysninger iPerceptions samler inn på Kundenes vegne med Kunden iPerceptions har samlet informasjonen inn på vegne av;

5) for å overholde gjeldende lover, regulativer, rettslige prosesser eller forespørsler fra håndhevende myndigheter i eller utenfor landet du bor når iPerceptions har rimelig grunn til å tro at loven krever det,

6) for å håndheve denne Personvernerklæringen, Vilkår for bruk, eller en tjenesteavtale, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse;

7) for å avsløre, forhindre eller på annen måte takle svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller beskytte driften eller Brukere;

8) for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til iPerceptions, Brukere, allmennheten, eller andre;

9) i forbindelse med oppkjøp, fusjon, endring i kontroll, lånefinansiering, omorganisering, salg av eiendeler, konkurs eller annen endring av iPerceptions’ konsernstruktur eller status; eller

10) med de som administrerer konkurranser, i den grad det er nødvendig i forbindelse med utførelsen av forespurte tjenester eller løsninger, eller som på annen måte er hensiktsmessig i forbindelse med et legitimt behov.

5. TILGANG TIL, ENDRING ELLER SLETTING AV OPPLYSNINGER

Du må kontakte Kunden hvis du ønsker tilgang til, oppdatering eller sletting av dine svar på undersøkelser. iPerceptions kan ikke gi deg slik tilgang, svar på undersøkelsen er informasjon som tilhører Kunden. I andre forbindelser vil iPerceptions forsøke å oppfylle forespørsler om å korrigere, oppdatere eller slette opplysningene dine, med mindre det er påkrevet å oppbevare opplysningen i henhold til lovgivning, for legitime formål, av tekniske eller sikkerhetsmessige grunner (for eksempel lagring i backup-media opprettet som en del av våre rutinemessige rutiner for system-backup, eller hvis andres personvern settes i fare) eller, som fastsatt i denne Personvernerklæringen. iPerceptions vil beholde personlige opplysninger de behandler på vegne av sine Kunder så lenge dette er nødvendig for å levere Tjenester til Kunder. iPerceptions vil beholde de personlige opplysningene som er nødvendige for å oppfylle sine juridiske forpliktelser, løse konflikter, og håndheve sine avtaler. His vi blir bedt om å fjerne data, vil vi svare innen rimelig tid.

6. BARN

iPerceptions’ undersøkelser og Nettstedet er ikke utviklet for eller beregnet på å brukes av barn under 13 år, og iPerceptions samler ikke med vilje eller bevisst inn data fra barn under 13 år eller tillater dem å registrere seg, selv om nettstedene vi kartlegger kan tilby tjenester for barn beregnet på at de kjøpes av voksne. Hvis du er under 18 år, må du ikke delta i undersøkelser eller bruke noe Nettsted med mindre en forelder eller verge er tilstede. Barn under 13 år skal ikke sende inn opplysninger til iPerceptions, og hvis iPerceptions oppdager at det utilsiktet er blitt samlet inn slike opplysninger fra et barn under 13 år, eller et slikt barn har opprettet en konto, vil iPerceptions ta skritt for å slette disse opplysningene og sperre denne kontoen så fort som mulig. Barn over 13 skal bare gi iPerceptions informasjon dersom de har eksplisitt tillatelse fra en forelder eller verge. Dersom barnet ditt har sendt inn opplysninger og du ønsker å gjennomgå, endre og/eller slette slike opplysninger, samt forby ytterligere innsamling eller bruk av barnets opplysninger, eller hvis du har grunn til å tro at slikt har skjedd og involverer et barn under 13 år, vennligst kontakt iPerceptions (Se avsnittet Kontakt oss).

7. BLOGGER, FORUM, VITNESBYRD, WIDGETS PÅ SOSIALE MEDIER

1) Hvis noe Nettsted tilbyr offentlig tilgjengelige blogger eller diskusjonsfora, bør du være oppmerksom på at all informasjon du utleverer på disse områdene kan leses, samles inn og brukes av alle som har tilgang til dem. For å be om fjerning av dine opplysninger fra bloggen vår eller nettsamfunnets forum, kontakt iPerceptions (Se avsnittet Kontakt oss).

2) iPerceptions laster opp vitnesbyrd på Nettstedet som du kan sende til iPerceptions fra tid til annen. iPerceptions ber alltid om tillatelse til å poste vitnesbyrdet ditt på Nettstedet, og iPerceptions kan bruke personopplysningene dine for å kontakte deg for å be om slik tillatelse.

3) Nettstedet og noen undersøkelser inneholder sosiale medier-funksjoner, som for eksempel Facebook liker-knapp og widgeter, som for eksempel del-knapp eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt. Disse funksjonene kan samle inn IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet vårt, og kan plassere en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen slik at den fungerer som den skal. Sosiale medier-funksjoner og widgeter har enten en tredjepart som vert, eller vi er selv vert direkte på Nettstedet. Din samhandling med disse funksjonene er underlagt retningslinjene for personvern til selskapet som tilbyr dem.

8. SIKKERHETSERKLÆRING

1) iPerceptions tar beskyttelse av sikkerheten til dataene som samles inn meget alvorlig, men fordi Internett ikke er sikkert, og ingen system er fullstendig sikre, kan iPerceptions ikke garantere at informasjon ikke vil aksesseres, kopieres, offentliggjøres, endres eller ødelegges i tilfelle brudd på noen av våre fysiske, tekniske eller administrative sikringstiltak, til tross for sikkerhetsbeskyttelsen iPerceptions gjennomfører. iPerceptions bruker sikre nettvertsteder med 24/7 sikkerhet og overvåking, brannmurbeskyttelse, kontrollert tilgang og krypteringsteknologi for å beskytte dine data. Hemmelighold av passordet ditt er ditt eget ansvar.

2) iPerceptions tilbyr bruk av sikker server. Alle innsendt sensitive/kredittopplysninger overføres via Secure Socket Layer (SSL) -teknologi, og blir deretter sendt kryptert til vår PCI Compliant Payment gateway-leverandørs database for kun å være tilgjengelig for de som er autorisert og har spesielle aksessrettigheter til slike systemer, og som er pålagt å holde informasjonen konfidensiell. Etter en transaksjon blir opplysninger som kredittkortnummer ikke lagret på våre servere.

3) iPerceptions implementerer rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap og misbruk, samt uautorisert aksess, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av personlige opplysninger. Disse tiltakene omfatter interne gjennomganger av datainnsamling, lagring og behandling og sikkerhetsrutiner.

4) iPerceptions begrenser tilgang til personlige opplysninger til iPerceptions ansatte, kontraktører og agenter som trenger tilgang til opplysningene for å kunne drive, utvikle eller forbedre Tjenestene. iPerceptions tar rimelige forholdsregler for å sikre at alle parter overholder fortrolighetsforpliktelser.

9. ENDRINGER

iPerceptions forbeholder seg retten til å endre denne Personvernerklæringen når som helst, så vennligst sjekk for endringsmeldinger fra tid til annen. Hvis iPerceptions bestemmer seg for å endre Personvernerklæringen på en vesentlig måte, varsler iPerceptions deg med en endringsmelding på Nettstedet, slik at du kan få tilgang til og se gjennom endringene i dokumentet før du fortsetter å bruke Tjenestene, eller iPerceptions kan velge å informere deg via e-post om slike endringer før endringene trer i kraft. Hvis du har innvendinger mot noen endring, kan du avslutte og deaktivere kontoen din, hvis dette er aktuelt, eller la være å svare på en undersøkelse. Hvis du ikke avslutter eller deaktiverer kontoen din, hvis aktuelt, eller hvis du svarer på en undersøkelse eller fortsetter å bruke Tjenestene etter varsel om endring har blitt publisert på et Nettsted eller har blitt sendt til deg, vil dette bli ansett som at du har gitt ditt samtykket i de endrede vilkårene eller endret praksis.

10. RESERVERE SEG MOT KOMMUNIKASJON

Hvis du ønsker å abonnere på vårt/våre nyhetsbrev eller annet kommersielt elektronisk materiale, vil vi bruke ditt navn og din e-postadresse for å sende slik kommunikasjon til deg. Med mindre annet er uttrykkelig bestemt i denne Personvernerklæringen, har du og andre Brukere rett til å reservere deg/dere mot å motta fremtidig kommunikasjon i samsvar med dette avsnittet, herunder velge å ikke lenger motta e-postinvitasjoner for å delta i undersøkelser som er sendt av iPerceptions på vegne av Kunder, ved å kontakte oss (se avsnitt 15 Kontakt oss), eller følge avmeldingsinstruksjonene inkludert i hver kampanje-epost, om noen, som sendes til deg ved å bruke avmeldingslenken i e-posten.

11. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av iPerceptions. Vær oppmerksom på at iPerceptions ikke kan kontrollere aktivitetene til tredjeparter, og iPerceptions tar ikke noe ansvar for personvernet på slike andre nettsteder, og slike tredjeparter vil ikke nødvendigvis følge samme rutiner for personvern som oss. iPerceptions råder deg til å være oppmerksom på når du forlater Nettstedet og til å lese personvernreglene for hvert enkelt nettsted som samler inn personlig identifiserbar informasjon.

12. RETTSLIG ANSVARSFRASKRIVELSE

Hvis rettslige myndigheter ber oss om å avsløre personlig identifiserbare opplysninger, vil iPerceptions informere domstolen om ulike faktorer som rettferdiggjør konfidensialitet og respondenters anonymitet. Imidlertid kan iPerceptions bli pålagt ved lov å avsløre personlig identifiserbare opplysninger ved høvelig rettslig eller annen offentlige stevning, hjemmel, eller kjennelse. Individers mulighet til å avslutte abonnement begrenser på ingen måte iPerceptions’ bruk, avsløring eller distribusjon av personlig identifiserbar informasjon i den grad slik bruk, avsløring eller distribusjon er pålagt ved lov, rettskjennelse eller annen gyldig juridisk prosess. iPerceptions vil kommunisere med den berørte kunden så snart som mulig, med mindre det er forbudt ved lov eller rettskjennelse. Hvis iPerceptions gjennomfører fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller en vesentlig del av sine eiendeler, vil du bli varslet via en tydelig notis på vårt nettsted om eventuelle endringer i bruk av dine personlige opplysninger, og valgene du måtte ha angående dine personlige opplysninger. Vi kan også dele dine personlige opplysninger med en tredjepart med ditt foregående samtykke.

13. GENERELLE BESTEMMELSER

Ethvert varsel gitt til iPerceptions i henhold til denne Personvernerklæringen skal sendes til iPerceptions, Inc. 606 Rue Cathcart, Suite 1007 Montreal, Québec H3B 1K8, Canada, ved: General Counsel.

iPerceptions kan, etter eget forgodtbefinnende, gi deg varsler, inkludert meldinger om endringer i Personvernerklæringen, via e-post, vanlig post, tekstmelding, oppslag på eller i en del av Nettstedet.

14. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål knyttet til denne Personvernerklæringen, kontakt oss på: info@iPerceptions.com, eller skriv eller send faks til:

iPerceptions Inc.

606 Rue Cathcart
Suite 1007
Montreal, Québec
H3B 1K8
Canada
Fax: 514-484-2600

Ved: Chief Information Officer.